Partier

På den här sidan har vi möjlighet, att presentera intressanta partier, som vi har spelat i Seniorschack Stockholm, Sirius eller Veteranerna. Sidan blir vad medlemmarna gör den till. Ju fler som skickar in partier, ju bättre blir det.

Hur gör man?

Om du har tillgång till Fritz:

Om du inte har tillgång till Fritz, kan du lämna ett protokoll, helst med bifogade kommentarer, till mig (Kjell Persson) på onsdag eller torsdag i salongerna, så matar jag in det i Fritz och lägger ut det på vår hemsida.

Årets parti 2018

Parti nummer 167 (Kjell Persson - Hans Rånby) har av styrelsen utsetts till årets parti 2018 med motiveringen: 'Efter ett bra positionellt öppningsspel avslutas partiet med ett löparoffer och ett inte så lätt funnet mattspel'.

Årets parti 2017

Parti nummer 160 (Leif Ljungquist - Allan Thomsen) har av styrelsen utsetts till årets parti 2017 med motiveringen: 'Svart vinner partiet med ett oväntat springaroffer'.

Årets parti 2016

Parti nummer 158 (Rolf Svensson - Lars-Ivar Juntti) har av styrelsen utsetts till årets parti 2016 med motiveringen: 'Vit vinner pjäs med hjälp av en elegant kombination'.

Årets parti 2015

Parti nummer 143 (Miodrag Jeremic - Leif Gunnarsson) har av styrelsen utsetts till årets parti 2015 med motiveringen: 'Vit vinner med hjälp av ett kraftigt bondegenombrott'.

Årets parti 2014

Parti nummer 131 (Miodrag Jeremic - Lennart Levin) har av styrelsen utsetts till årets parti 2014 med motiveringen: 'Ett dramatiskt parti där springargafflarna avlöser varandra'.

Årets parti 2013

Parti nummer 124 (Sven-Gunnar Samuelsson - Olle Ålgars) har av styrelsen utsetts till årets parti 2013 med motiveringen, att partiet visar exempel på angreppsspel i Botviniks anda. Priset delas mellan de båda spelarna på Sven-Gunnars begäran.

Årets parti 2012

Parti nummer 91 (Onni Aikio - Roman Agrest) har av styrelsen utsetts till årets parti 2012 med motiveringen, att partiet visar exempel på såväl bra angreppsspel som skickligt försvarsspel och det bestämdes att de båda spelarna får dela på priset.

Årets parti 2011

Parti nummer 70 (Lars Ring - Tarras Flodmark) har av Veteranernas styrelse utsetts till årets parti 2011. Lars inbjuder till ett springaroffer, som Tarras dock avböjer och hamnar likafullt i svårigheter.

Årets parti 2010

Parti nummer 43 (Bo Ländin - Onni Aikio) har av Veteranernas styrelse utsetts till årets parti 2010. Onni tar helt fräckt 'testamentsbonden' på b2, varvid damen vanligtvis blir instängd. Så sker även här, men Onni har ett listigt damoffer i bakfickan...

Årets parti 2009

Parti nummer 30 (Bo Eriksson - Roman Agrest) har av Veteranernas styrelse utsetts till årets parti 2009. Roman, som har kommenterat partiet själv, slarvar bort en bonde i öppningen, men lyckas vända partiet till sin fördel med ett elegant springaroffer i mittspelet, som så småningom leder till vinst. V.v. spela igenom partiet och njut!

Valet stod mellan ovanstående parti och parti nummer 20 (Onni Aikio - Bo Kyhle), som också är ett mycket välspelat parti, men innehåller inte lika mycket dramatik som Romans parti. I båda partierna spelas drag som vanligtvis finns med på Fritz 'fem bästa lista'.

176Sinqefield Cup Wesley So - Hikaru Nakamura.    0-1   Nakamura spelar Kungsindiskt försvar KID . 
176Seniorserien_HT2022. Anders Lidén - Peter Silins.    ½-½   Vit missar en tredragsmatt och får nöja sig med remi . 
175Lagmatch mot Göteborgs Schackveteraner. Björn Löwgren - Roy Berg.    1-0   Vit vinner en ¨måste¨-match för att säkra slutresultatet till 10 - 10. . 
174Stockholmsmästerskapet 2021 Veteran 60+. Lars Ring - Veine Gustavsson.    1-0   Vit spelar säkert och kombinatoriskt. 
173Seniorserien_VT2019. Kjell Persson - Hans Rånby.    ½-½   Vit räddar sig till remi i ett kritiskt läge. 
172Stockholmsmästerskapet_V60+. Svante Wedin - Bo Kyhle.    1-0   Vit får till ett blixtangrepp och vinner. 
171Seniorserien_HT2018. Anders Flärdh - Peter Grönberg.    1-0   Vit vinner med London systemet. 
170Stockholmsmästerskapet_V60+. Lars Johansson - Helge Bergström.    0-1   Vit överskattar sin ställning i mittspelet. 
169Seniorserien_HT2018. Helge Bergström - Kent Sahlin.    1-0   Vit utnyttjar svarts dåliga utveckling till att väva ett mattnät. 
168Stockholmsserien_2018. Ostoja Deric - Mats Bergsten.    0-1   Svart offrar pjäs på g3 med vinnande angrepp. 
167Seniorserien_HT2018. Kjell Persson - Hans Rånby.    1-0   Vits löpare på d6 dominerar brädet. 
166Seniorserien_VT2018. Lars Owe Andersson - Helge Bergström.    0-1   Vit låser in sin löpare på h1 och förlorar därvid viktiga tempon. 
165Senior_KM_VT2018. Svante Wedin - Olle Ålgars.    1-0   En kämpaseger avgörande för KM-titeln 2018. 
164Seniorserien_VT2018. Jan-Olof Cederström - Kjell Persson.    0-1   Den avlägsna fribonden avgör slutspelet. 
163Senior_DM_HT2017. Leif Hållstedt - Kjell Persson.    0-1   Svart vinner slutspelet tack vare gynnsamma avbyten. 
162Seniorserien_HT2017. Lennart Levin - Olle Källbäck.    1-0   Ett jämnt parti med en brysk avslutning. 
161Seniorserien_HT2017. Lennart Levin - Lars Högselius.    1-0   Svart spelar passivt, vilket hämmar sig. 
160Seniorserien_VT2017. Leif Ljungquist - Allan Thomsen.    0-1   Ett oväntat springaroffer. 
159Seniorserien_VT2017. Hans Rånby - Per Åhlin.    0-1   Svart drar nytta av vits svaga rockadställning. 
158Seniorserien_HT2016. Rolf Svensson - Lars-Ivar Juntti.    1-0   Vit vinner pjäs med en vacker kombination. 
157SeniorDM_HT2016. Lars Ring - Dimiter Konstantinov.    1-0   Konsekvent angreppsspel leder till snabb vinst. 
156Seniorserien_HT2016. Kjell Perssson - Peter Silins.    1-0   Svart förivrar sig i angreppet och sätter bort en springare. 
155Seniorserien_HT2016. Hasse Svedberg - Jan-Olof Cederström.    0-1   Svart offrar löpare och torn mot dam och bonde. 
154Seniorserien_HT2016. Peter Silins - Jan-Olof Cederström.    0-1   Svart vinner kvalitet och partiet. 
153Seniorserien_HT2016. Jan-Olof Cederström - Jan Malmgren.    1-0   Vit offrar löpare på h7. 
152Stockholmsserien HT2016. Lennart Levin - Rolf Svensson.    1-0   Vit mattar på ett oväntat sätt. 
151Seniorserien_VT2016 Leif Hållstedt - Roland Windahl.    1-0   Vit lyckas med kungsangrepp enligt Colle systemet. 
150Senior_KM_VT2016 Roald Berthelsen - Miodrag Jeremic.    0-1   Svart vinner kvalitet och partiet. 
149Seniorserien_HT2015 Miodrag Jeremic - Juoko Liistamo.    1-0   Svart går bort sig i slutspelet. 
148Senior_KM_HT2015 Anto Repo - Lennart Levin.    0-1   Bonderov som leder till förlust. 
147Senior_KM_VT2015 Leif Gunnarsson - Ove Hartzell.    0-1   Svart drar nytta av de vita pjäsernas dåliga koordination på kungsflygeln. 
146Senior_KM_VT2015 Ove Hartzell - Hans Weström.    1-0   Svart fastnar med en springare på åttonde raden och blir snart överspelad. 
145Senior_KM_VT2015 Jan Stachowicz - Mikael Karlsson.    1-0   Vit vänder partiet och avgör snabbt efter ett ödesdigert misstag av svart. 
144Senior_KM_VT2015 Bo Eriksson - Lars Ring.    0-1   Svart använder alla sina pjäser i ett effektivt kungsangrepp. 
143Senior_KM_VT2015 Miodrag Jeremic - Leif Gunnarsson.    1-0   Vit vinner med hjälp av ett kraftfullt bondegenombrott. 
142Senior_KM_VT2015 Roland Windahl - Kjell Linde.    1-0   Vits avdragare kommer som en blixt från en klar himmel och leder till damvinst. 
141Seniorserien_HT2015 Roland Windahl - Leif Hållstedth.    0-1   Svart vinner slutspelet efter ett gynnsamt tornbyte i 35:e draget. 
140Senior_KM_VT2015 Onni Aikio - Jan Stachowizc.    ½-½   Onni tillämpar schackets geometriska språk. 
139Seniorserien_VT2015 Berndt Jältsäter - Helge Bergström.    0-1   Svart avgör med ett elegant torndrag. 
138Seniorserien_VT2015 Miodrag Jeremic - Jan-Olof Cederström.    1-0   Vit gillrar en mattfälla. 
137Senior_KM_VT2015 Tor Liljeström - Håkan Strömberg.    1-0   Vit vinner med Londonsystemet. 
136Senior_KM_VT2015 Mihajlo Mirkovic - Miodrag Jeremic.    0-1   Svart skaffar sig två förbundna fribönder, som ej går att stoppa. 
135Senior_DM_HT2014 Kjell Persson - Bertil Wennström.    1-0   Svart går på en spelöppningsfälla. 
134Senior_DM_HT2014 Miodrag Jeremic - Arne Jansson.    1-0   Svart går åt fel håll med kungen och förlorar slutspelet. 
133Senior_DM_HT2014 Åke Green - Anders Öhnedahl.    0-1   Svart avslutar partiet med ett damoffer. 
132Senior_DM_HT2014 Roland Windahl - Jouko Liistamo.   1-0   Svart ger upp för tidigt. 
131Seniorserien_HT2014 Miodrag Jeremic - Lennart Levin.    1-0   Springargafflar för både vit och svart komplicerar spelet. 
130Seniorsimultan_VT2014 Pia Cramling - Per Åhlin.    ½-½   Per bjuder upp till en tango. 
129Seniorsimultan_VT2014 Pia Cramling - Miodrag Jeremic.    0-1   Svart skaffar sig tre förbundna bönder, som ej går att stoppa. 
128Senior_KM_VT2014 Gunnar Roskvist - Christer Larsson.    0-1   Vit underlåter att göra rockad och hamnar i blåsväder. 
127Senior_KM_VT2014 Göran Fant - Onni Aikio.    0-1   En miniatyr, där vit går bort sig redan i öppningen. 
126Seniorserien_VT2014 Dimiter Konstantinov - Peter Silins.    1-0   Vit bemöter Lettisk gambi på ett effektivt sätt. 
125Seniorserien_HT2013 Lennart Levin - Per Eklund.    1-0   Säsongens kortaste parti? 
124SeniorDM_HT2013 Sven-Gunnar Samuelsson - Olle Ålgars.    1-0   Partiet avslutas med ett damoffer i Botviniks anda. 
123Seniorserien_HT2013 Miodrag Jeremic - Christer Larsson.    1-0   Vit gör en pjäsvinnande kombination. 
122Seniorserien_HT2013 Allan Thomsen - Lennart Ström.    0-1   Vit missar en tornvinst och förlorar partiet. 
121Korr_SM_2013 Matts Unander - Lars-Erik Åberg    0-1   Svart avgör ett korrrespondensparti med ett vackert kvalitetsoffer. 
120NM_Veteran_2013 Nils-Åke Malmdin - Tarras Flodmark    0-1   Ett spännande parti från Nordiska Mästerskapet för Veteraner. 
119Seniorserien_HT2013 Miodrag Jeremic - Kjell Persson    1-0   Svart tar för stora risker och trillar i en mattfälla. 
118Seniorserien_HT2013 Allan Thomsen - Lars Högselius    1-0   Den svarta rockaden krossas. 
117Seniorserien_VT2013 Ivana Valtersson - Sven-Erik Lansén    1-0   Den svarta kungen hamnar i ett mattnät. 
116Senior_KM_VT2013 Christer Hultin - Miodrag Jeremic    0-1   Svart vinner pjäs och parti. 
115Senior_KM_VT2013 Börje Ericson - Christer Larsson    1-0   Vit vinner på bättre bondestruktur. 
114Senior_KM_VT2013 Enrique Carrasco - Miodrag Jeremic    0-1   Svart vinner bonde i öppningen och förvaltar den väl. 
113Senior_KM_VT2013 Christer Hultin - Christer Larsson    0-1   Vit hjälper svart att bryta upp kungsställningen. 
112Senior_KM_VT2013 Tord Juntti - Gunnar Berg    1-0   Vits starka bönder avgör i en ställning med kvalitet under. 
111Senior_KM_VT2013 Anto Repo - Lars Hörling    0-1   Svarts löparpar banar vägen, men partiet avslutas med en dundertavla. 
110Senior_KM_VT2013 Hans Einarsson - Miodrag Jeremic    0-1   Svart vinner slutspelet efter bondebortsättning av vit. 
109Senior_KM_VT2013 Veine Gustafsson - Kjell Persson    0-1   Svart vänder partiet med aktivare pjässpel, trots bonde under. 
108Senior_KM_VT2013 Abbas Razavi - Börje Ericson    0-1   Svart passiverar vits lätta pjäser och driver fram sina fribönder. 
107Senior_KM_VT2013 Helge Bergström - Roland Windahl    ½-½   Spelarna enas om remi för tidigt. 
106Seniorserien_VT2013 Per Åhlin - Allan Thomsen    0-1   En vacker matt mitt på brädet. 
105Simultan_2013 Ulf Andersson - Lars Ring    ½-½   Till slut fanns inget mer att spela om. 
104Simultan_2013 Ulf Andersson - Per Åhlin    ½-½   Spelarna enas om remi i ett jämnt springarslutspel. 
103Simultan_2013 Ulf Andersson - Börje Ericson    ½-½   Avbyte av de tunga pjäserna leder till remi. 
102Simultan_2013 Ulf Andersson - Gunnar Axelius    ½-½   Albins motgambit leder till remi. 
101Simultan_2013 Ulf Andersson - Jan Stachovicz    ½-½   Vits fördel ebbar ut i remi. 
100Simultan_2013 Ulf Andersson - Christer Hultin    ½-½   Svart bygger upp en svårforcerad bondekedja. 
99Simultan_2013 Ulf Andersson - Onni Aikio    ½-½   Vit spelar bort sin fördel med ett oförsiktigt bondedrag. 
98SeniorKM_VT2013 Sven-Gunnar Samuelsson - Lars Owe Andersson    1-0   Vit utmanövrerar svarts springare och avslutar med en fin kombination. 
97Seniorserien_VT2013 Olle Källbäck - Christer Larsson    0-1   Svarts kungsangrepp slår igenom. 
96Seniorserien_VT2013 Helge Bergström - Roland Windahl    0-1   Svart stänger in vits dam och vinner partiet. 
95Seniorserien_VT2013 Gunnar Roskvist - Miodrag Jeremic    0-1   Svarts fribönder avgör partiet. 
94Rilton_Open 2012-13 Kjell Persson - Lisa Fredholm    0-1   Lovande junior vinner mot ärrad veteran. 
93Senior_DM_HT2012 Börje Ericsson - Arne Jansson    ½-½   Svart håller remi med pjäs under. 
92Seniorserien_HT2012 Peter Silins - Kjell Persson    0-1   Svart hinner först med kungsangreppet efter rockad åt varsitt håll. 
91Senior_DM_HT2012 Onni Aikio - Roman Agrest    ½-½   En mirakulös räddning ur ett hotande mattangrepp. 
90Seniorserien_HT2012 Gunnar Axelius - Peter Silins    0-1   Ett elegant springaroffer avslutar kungsangreppet. 
89Seniorserien_VT2012 Gustaf Olsson - Börje Ericson    0-1   Svart bjuder in motståndaren genom att öppna rockadställningen. 
88Simultan_VT2012 Luis Couso - Börje Ericson    ½-½   Vits angrepp ebbar ut i sanden efter ett dåligt damdrag. 
87Korrschack Anders Hyllengren - José Marcos    1-0   Springaren offras för bönder (Saxat ur Korrschack nr 1 , 2012). 
86SeniorKM_VT2012 Vojin Tabakovic - Lennart Levin    0-1   Tornoffer räddar ett förlorat parti. 
85SeniorKM_VT2012 Gunnar Berg - Welam Welamsson    0-1   Vits kung lockas in i en vacker mattfälla. 
84SeniorKM_VT2012 Bo Sturell - Leif Anderberg    1-0   Svarts hot om avdragsschackar avgör partiet. 
83Simultan_VT2012 Luis Couso - Onni Aikio    0-1   Vit förlorar initiativet i Grunfeldt. 
82Seniorserien_VT2012 Miroljub Zivic - Christer Larsson    1-0   Svart kan inte stå emot vits kungsangrepp. 
81Sirius_HT11 Miroljub Zivic - Åke Pettersson    1-0   Vit avslutar med en tvådragsmatt. 
80Seniorserien_VT2012 Gunnar Axelius - Peter Silins    ½-½   Vits initiativ ebbar ut i remi. 
79SeniorKM_VT2012 Onni Aikio - Gunnar Roskvist    0-1   Vit sätter bort kvalitet. 
78Seniorserien_VT2012 Helge Bergström - Henrik Littbrand    0-1   Svarts dam och löpare intar den långa diagonalen. 
77Seniorserien_VT2012 Börje Ericson - Lennart Levin    1-0   Vit slingrar sig ur svarts kungsangrepp och får motangrepp. 
76SSV_HT11 Jan Elmberg - Roland Windahl    0-1   Svart avgör med en springargaffel. 
75SSV_HT11 Anders Hyllengren - Arne Jansson    0-1   Svart drar nytta av vits dåliga bondeställning. 
74SSV_HT11 Lars Owe Andersson - Miroljub Zivic    0-1   Svart vänder partiet och avslutar med en mattkombination. 
73SSV_HT11 Miodrag Jeremic - Börje Ericson    0-1   Svart låser till vits ställning, så att vit tvingas till springaroffer. 
72SSV_HT11 Anders Hyllengren - Börje Ericson    0-1   Vit offrar bonde men får ej tillräcklig kompensation. 
71Sirius_HT11 Allan Thomsen - Omar Gorani    0-1   Vit blir plaskmatt i en överlägsen ställning. 
70SSV_HT11 Lars Ring - Tarras Flodmark    1-0   Svart avböjer vits springaroffer och hamnar i svårigheter. 
69SSV_HT11 Sven-Gunnar Samuelsson - Roman Agrest    1-0   Vit spelar Morragambiten och avslutar partiet på ett snyggt sätt. 
68Sirius_HT11 Helge Bergström - Allan Tomsen    1-0   En miniatyr där vit tar kommandot från början. 
67Sirius_HT11 Tord Juntti - Gunnar Roskvist    0-1   Vit försöker vinna med löparparet, men svarts springare är starkare. 
66SSV_HT11 Uno Karlsson - Miroljub Zivic    1-0   Springaroffer inleder vits angrepp. 
65SSV_HT11 Mats Jonsson - Jouko Täthi    1-0   Svart försummar sin pjäsutveckling och båda tornen blir instängda. 
64Sirius_HT11 Yngve Norgren - Tord Juntti    0-1   Vits ena torn försätts ur spel. 
63Sirius_HT11 Gustaf Olsson - Zivic Mirojlub    0-1   Svart vänder partiet och vinner. 
62Sirius_HT11 Miodrag Jeremic - Lars Hörling    1-0   Vit får hjälp med att öppna h-linjen för ett kraftigt angrepp mot svarts kungsställning. 
61SCT_Veteran_2011 WIM Tatyana Fomina - Kjell Persson    1-0   Mästarinnan vinner med hjälp av förgiftade bönder. 
60SSV_VT2011 Lars Hörling - Zivic Miroljub    0-1   Vit går fel i tornslutspelet. 
59Sirius_VT2011 Uno Karlsson - Lars Hörling    1-0   Efter Lg4 är goda råd dyra. 
58SSV_HT2010 Per Johansson - Uno Karlsson    0-1   Vits trippelbönder bidrar till vinsten. 
57SSV_VT2011 Bo Ländin - Roman Agrest    1-0   Svarts kung blir kvar i centrum och utsätts för ett avgörande angrepp. 
56Sirius_VT2011 Bengt Cederquist - Lars Hörling    1-0   Tornoffer avslutar partiet. 
55SSV_VT2011 Sven-Gunnar Samuelsson - Lars Ring    1-0   I Akiba Rubinsteins fotspår. 
54Sirius_VT2011 Tommy Sjöstrand - Kjell Persson    1-0   Passivt spel av svart bjuder in vit till ett våldsamt angrepp. 
53SSV_VT2011 Lars Ring - Onni Aikio    1-0   I huvudet på en schackamatör. 
52Sirius_HT2010 Hans Ericson - Miodrag Jeremic    1-0   Vits löparpar manövrerar ut svarts torn. 
51Sirius_HT2010 Börje Ericson - Mats Eriksson    1-0   Svart spelar för passivt och blir utsatt för ett kungsangrepp. 
50Sirius_HT2010 Börje Ericson - Tord Juntti    0-1   Vit blir kvävmatt. 
49Sirius_HT2010 Rolf Andreasson - Tuve Lindeberg    0-1   Vit gör ett överoptimistiskt springaroffer? 
48Seniormästerskapet_2010 Bo Kyhle - Staffan Eriksson    1-0   B-linjen öppnas till vits fördel. 
47Seniormästerskapet_2010 Miodrag Jeremic - Martti Sulmad    1-0   Vit bryter igenom och plockar bönder med damen. 
46Seniormästerskapet_2010 Bengt Nilsson - Göran Fant    0-1   Svart förhindrar vits rockad och angriper kungen i centrum. 
45Seniormästerskapet_2010 Kjell Persson - Bengt Wahlund    0-1   Svart offrar kvalitet för att få igång ett våldsamt kungsangrepp. 
44Seniormästerskapet_2010 Bo Eriksson - Juoko Tähti    1-0   Här fångas damen. 
43Seniormästerskapet_2010 Bo Ländin - Onni Aikio    0-1   Damoffer i den högre skolan. 
42Sirius_HT10 Kjell Persson - Peter Silins    0-1   Kvalitetsförlust vänds till partivinst. 
41Seniormästerskapet_2010  Sven-Gunnar Samuelsson - Stig Skur    ½-½   Morragambiten går över till franskt. 
40Sirius_VT10 Sven-Gunnar Samuelsson - Yngve Norgren    1-0   Gustaf Wasas 'Moragambit' kommer till heders. 
39Simultan_10 Evgenij Agrest - Uno Karlsson    1-0   Ett missat försvarsdrag av svart ger upphov till kombinatoriska finesser. 
38Sirius_VT10 Åke Pettersson - Arne Jansson    0-1   Vit byter bort sin bästlöpare och låter svart dominera de vita fälten. 
37SSV_VT10 Arne Jansson - Lars Owe Andersson    1-0   Svart blir matt till tonerna av Philidors flöjtkonsert. 
36Sirius_VT10 Arne Jansson - Bengt M. Karlsson    1-0   Svarts tempoförlust i öppningen ger vit övertaget. 
35Sirius_VT10 Kjell Persson - Stig Skur    0-1   Vådan av att spela för hårt på vinst. 
34SSV_VT10 Börje Ericson - Lennart Levin    1-0   Svart gör ett felaktigt löparoffer på h2, som leder till förlust. 
33Sirius_10 Staffan Eriksson - Peter Silins    0-1   Svart sätter tryck på vits f2-bonde. 
32Sirius_10 Lars Hörling - Stig Skur    0-1   Kort franskt parti med forcerad avslutning. 
31SSV_09 Martti Sulmad - Miodrag Jeremic    0-1   Vit slarvar bort en viktig bonde i öppningen och får en passiv ställning. 
30SSV_09 Bo Eriksson - Roman Agrest    0-1   Svart offrar springaren och får ett farligt initiativ. 
29SSV_09 Bertil Hedström - Börje Ericson    ½-½   Svart missar vinsten i ett slutspel med olikfärgade löpare. 
28SSV_09 Börje Ericson - Bengt Karlsson    1-0   Vit vinner på bättre bondeställning. 
27SSV_09 Börje Ericson - Gunnar Roskvist    ½-½   Intressant remislutspel. 
26Sirius_09 Åke Pettersson - Peter Silins    0-1   Svart angriper i centrum. 
25SSV_09 Lennart Levin - Miodrag Jeremic    1-0   Kungen lever farligt ute på brädet. 
24SSV_09 Siv Sahlin - Sven Carlsson    1-0   En dramatisk vändning i slutspelet. 
23SSV_09 Miodrag Jeremic - Erik Strid    1-0   Hård kamp ända fram till slutspelet. 
22Sirius_09 Miodrag Jeremic - Åke Pettersson    1-0   Vit gör ett starkt kungsangrepp. 
21SSV_09 Miodrag Jeremic - Arne Jansson    1-0   Svart får dålig bondeställning efter avbyten och förlorar. 
20SSV_09 Onni Aikio - Bo Kyhle    0-1   Ett välspelat franskt parti. 
19Sirius_09 Tord Juntti - Lars-Erik Åberg    0-1   Vådan av en instängd löpare. 
18SSV_09 Lennart Brorson - Miodrag Jeremic    0-1   Styrkan med förbundna fribönder i centrum. 
17SSV_09 Kjell Persson - Christer Larsson    0-1   Överraskande vändning. 
16SSV_09 Kjell Persson - Bo Kyhle    0-1   Dubbelbondens svaghet och styrka. 
15Sirius_09 Ove Lundberg - Miodrag Jeremic    0-1   Tornen tränger in på sjunde raden. 
14Sirius_09 Staffan Eriksson - Kjell Persson    1-0   Staffan räknar längst. 
13SSV_09 Juoko Tähti - Bengt M. Karlsson    1-0   Vit får en garderad springare på sjätte raden. 
12Sirius_09 Tord Juntti - Lars-Erik Åberg    0-1   Vits kung blir instängd bakom egna bönder. 
11Sirius_08 Arne Jansson - Sune Engfors    1-0   Även här offras damen i rätt ögonblick. 
10Sirius_08 Arne Jansson - Bengt Nilsson    1-0   Partiet avgörs med ett listigt damoffer. 
9Rilton_08 Gabriel Boström - Ivan Erben    1-0   Lovande junior, som spelar aggressivt. 
8SSV_08 Abbas Razawi - Miodrag Jeremic    0-1   Häftig slutforsering. 
7Harlösa_85 Gunnar Roskvist - Arne Malmqvist    1-0   Ingen vet var haren har sin gång. 
6Sirius_08 Gunnar Roskvist - Vilgot Ahlqvist    1-0   En märklig vändning i springarslutspelet. 
5Sirius_08 Lars-Erik Åberg - Miodrag Jeremic    1-0   Bondevinst i mittspelet vände partiet. 
4Sirius_08 Siv Sahlin - Kjell Persson    0-1   Svart vänder underläge till vinst. 
3Sirius_08 Siv Sahlin - Sven Carlsson   1-0   En dramatisk vändning i slutspelet. 
2Sirius_08 Lennart Brorson - Kjell Persson   0-1   Djärvt mittspel ledde till vinst. 
1SSV_08 Kjell Persson - Bo Eriksson   1-0   Kvalitetsoffer gav mattangrepp.